محوطه سازی

محوطه سازی : ( Landscape )

در طراحی یک محوطه سبز پایدار و کارآمد، علاوه بر در نظر داشتن مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی منطقه، عواملی نظیر سیستم آبیاری، ایزولاسیون محوطه و حفظ منابع آب بسیار حائز اهمیت می باشد.

در واقع ما با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در روند طراحی، در پی دستیابی به ایده آل ترین چشم انداز و داشتن یک محوطه بهینه از لحاظ اقتصادی می باشیم.

محوطه سازی

طراحی و اجرا محوطه سبز

طراحی و اجرا محوطه سبز

سیستم آبیاری اتوماتیک و مدیریت آب

سیستم آبیاری اتوماتیک و مدیریت آب

تامین متریال ژئوسنتتیک،

تامین متریال ژئوسنتتیک،

مشاوره

مشاوره

درخواست کاتالوگ ما!

کاتالوگ