ژئوسنتتیک

ژئوسنتتیک ها صفحات نازک با قابلیت انعطاف پذیری بالا که از انواع مختلف پليمرها ساخته مي شوند. این مصالح نوین با اهداف مختلفی مانند عایق بندی رطوبتی، مسلح سازی، جداسازی، زه کشی، و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

ژئوسنتتیک ها

ژئوممبران

ژئوممبران

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل

دیمپل شیت

دیمپل شیت

ژئوسل

ژئوسل

ژئوسنتتیک ها

ژئوسنتتیک ها صفحات نازک با قابلیت انعطاف پذیری بالا که از انواع مختلف پليمرها ساخته مي شوند. این مصالح نوین با اهداف مختلفی مانند عایق بندی رطوبتی، مسلح سازی، جداسازی، زه کشی، و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس با ما