مزارع آپارتمانی

مزارع آپارتمانی ما با قرارگیری بر بام و یا تراس ساختمان های شهری، فضای مناسبی را جهت تولید محصولات ارگانیک برای شهروندان به ارمغان می آورند.

مزارع آپارتمانی

بازار های وابسطه به ما :

در آمد تضمین شده !!!

این مزارع می تواند زمینه ای جهت شروع یک کسب و کار بزرگ برای اقشار کم درآمد باشد. ما با ارائه انواع مختلف گیاهان زراعی و دستورالعمل های نحوه پرورش و نگهداری گیاهان بر بام و تراس، در کشت محصولات آنها را همراهی می نماید. و همچنین آرسام بنا قادر به عرضه محصولات به بازارهای محلی نیز می باشد.

داوطلب