خدمات آرسام

با اتکا به دانش بهترین طراحان معماری ایران

تاثیرات اجتماعی و اقتصادی :

تولید محصولات ارگانیک با ایجاد مزارع آپارتمانی بر بام های متروکه با بهره گیری از فناوری نوین ژئوسنتتیک .

تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی :

به ارمغان آمدن محیطی آرام و دور از هیاهوی شهری با ارائه راه حل های پایدار و بهره گیری از مصالح نوین .

روف گاردن

روف گاردن

روف گاردن

مشاهده کامل پروژه
پروژه های دیگر